Monthly Archives: October 2016

Vērtspapīru veidi

Vērtspapīri ir ļoti nozīmīgs finanšu tirgus instruments un, lai arī daudzi par tiem neko nezina, liela daļa cilvēku jau ir guvuši vismaz nelielu pieredzi šajā jomā. Šie dokumenti apliecina kāda konkrēta cilvēka vai uzņēmuma pienākumus un tiesības attiecībā pret citu. Tie var būt gan par aizdevumiem vai investīcijām gan arī par ko citu. Vērtspapīrus emitē gan valsts gan bankas, gan uzņēmumi, tos var emitēt arī pašvaldības, bet pērk tos uzņēmumi… Read Article →