Alga

Alga ir katra strādājoša cilvēka primārie ienākumi.  Tie ir ienākumi kurus saņemam naudas izteiksmē par kādu paveiktu darbu. No šiem ienākumiem mēs veicam mūsu maksājumus, pirkumus, izklaidējamies, apmeklējam ārstus un darām visu citu, kas prasa līdzekļus. Ja jums papildus algai ir kādi citi ienākumi, tad jūsu finanses ir stabilākas, bet lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem pārtiek tikai no nopelnītās algas.

Algas veidi

Algas var būt dažādas. ir trīs algu veidi kurus varat saņemt par attiecīgo darbu:

  • Laika darba alga.
  • Gabaldarba alga.
  • Akorda alga.

Laika darba alga

Laika darba alga ir vispopulārākā un izplatītākā. Šādu algu jūs saņemat strādājot noteiktu laiku attiecīgajā laika periodā. Šeit ir mazāk svarīgs paveiktais darba apjoms, svarīgi ir lai jūs pavadītu noteikto laiku strādājot. Šāds darbs ir veikalos un citās vietās kur jums ir jāstrādā noteikts stundu skaits.

Gabaldarba alga

Gabaldarba alga ir atkarīga nevis no laika ko pavadāt strādājot, bet no padarītā darba apjoma. Jūs varat izdarīt noteiktu darba daudzumu ilgākā laika posmā kā citi, bet saņemt tādu pašu samaksu kā tie, kas to paveica ātrāk. Šādas algas ir izplatītas tiešās tirdzniecības sektorā, kur atalgojumu jūs saņemat balstoties uz padarīto darbu.

Akorda alga ir samaksa par kāda konkrēta darba veikšanu. Jūs saņemat pilno atalgojumu, kad viss darba apjoms ir padarīts. Šādu algu, parasti, saņem par dažādu projektu izpildi, konkrētu uzdevumu veicēji kuri tiek algoti tieši šim uzdevumam.

Kā iedala algu

Pati alga tiek iedalīta divās daļās. Vienu daļu jūs saņemat uz papīra, bet otra daļa ir jūsu reālie ienākumi. Šīs daļas ir:

  • Bruto alga.
  • Neto alga.

Bruto alga ir visa alga kuru darba devējs jums maksā. No šīs summas tiek veikti visi nodokļu maksājumi.

Neto alga ir jūsu ienākumi, ko saņemat uz rokas vai savā bankas kontā pēc nodokļu nomaksas. Neto alga vienmēr ir mazāka par bruto algu, jo no tās tiek atskaitīti nodokļi.

Algas katram no mums ir dažādas gan veidu gan apjomu ziņā, bet visi saskaramies ar grūtībām kas rodas šo naudu izlietojot, lai apmierinātu maksimāli daudzas no savām vajadzībām un vēlmēm. Lai algu saņemtu mums nākas smagi strādāt un ne vienmēr saņemam vēlamo rezultātu. Tomēr ir iespējas kā uzlabot savu situāciju, kā ietaupīt līdzekļus, lai ar šo algu spētu izdarīt vairāk kā bijām cerējuši. saņemot valsts minimālo algu var būt lielas grūtības, lai apmaksātu visus rēķinu un segtu nepieciešamos izdevumus, bet cilvēki turpina meklēt iespējas un tās arī atrod. Alga ir samaksa par jūsu ieguldīto darbu, lai justu gandarījumu par paveikto jums ir jāprot izlietot šie līdzekļi vispareizākajā veidā kāds ir iespējams.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *