Ekonomiska mācība

Sociālisms ir „politiska un ekonomiska mācība, kuras pamatā ir nostādne, ka jāizveido tāda iekārta, kur ražošanas līdzekļi būtu sabiedriskais īpašums un notiktu virzība uz pilnīgu sociālo vienlīdzību; centieni šādu iekārtu radīt” (1). Sociālisma iekārtā valstij ir regulatora loma, tiek īstenots mērķis panākt vienlīdzību sabiedrības locekļu ienākumu starpā, dominē termins taisnīgums. Īpašuma kopība, kolektīvā solidaritāte ir svarīga iezīme sociālisma vidē.

Jēdziens “sociālisms” pirmo reizi parādījās 1827. gadā angļu žurnālā, kuru vadīja sociālists Roberts Ovens. Šajā laikā arī izveidojās sociālisma kā ideoloģiskas koncepcijas pamati. Sociālismam radās dažādi atzari, galvenie – marksisms, ļeņinisms, sociāldemokrātija. Kārlis Markss, politekonomists, žurnālists un revolucionārs, kopā ar Frīdrihu Engelsu radīja sociālās stratifikācijas priekšstatu. Stratifikācija viņu skaidrojumos ir īpašuma, kas balstīts uz ražošanas līdzekļiem, noteikta. Nevienlīdzību rada šķiru – buržuāzijas un proletariāta, kā arī vidusšķiras – pretruna. Domātāji uzskatīja, ka šķiru vienlīdzību var panākt ar sociālas revolūcijas palīdzību, tapinot jaunu ekonomisko sistēmu, kas balstīsies uz sabiedrisko īpašumu. Privātā īpašuma un naudas tēmas apskatītas Kārļa Marksa darbā „Ekonomikas un filozofijas manuskripts”, taču viņa ievērojamākais darbs ir „Kapitāls”. Šajā darbā tiek analizēts preču tirgus, preču vērtība, kapitāls, peļņa un ražīgums.

Sociāldemokrātijas teorijās kopīpašums netiek izvirzīts kā galvenā prasība sabiedrības vienlīdzībai, tā pieļauj arī jaukta tipa ekonomiku, taču noliedz monopolizāciju un uzsver sociālās nodrošinātības uzturēšanu.

Interesanti par sociālisma ideju stāsta lingvists Noams Čomskis. Viņš saka, ka sociālisma termins pēdējā gadsimta laikā ticis atrauts no tā patiesā satura. Padomju Savienībā par sociālismu sauca sociālo sabiedrību. Centrālais sauklis bija uzstādījums, ka darba ļaudīm pašiem jākontrolē saražotā produkcija, ražošana kā tāda, kopienām pašām jākontrolē sava dzīve.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *