Vērtspapīru veidi

Vērtspapīri ir ļoti nozīmīgs finanšu tirgus instruments un, lai arī daudzi par tiem neko nezina, liela daļa cilvēku jau ir guvuši vismaz nelielu pieredzi šajā jomā. Šie dokumenti apliecina kāda konkrēta cilvēka vai uzņēmuma pienākumus un tiesības attiecībā pret citu. Tie var būt gan par aizdevumiem vai investīcijām gan arī par ko citu. Vērtspapīrus emitē gan valsts gan bankas, gan uzņēmumi, tos var emitēt arī pašvaldības, bet pērk tos uzņēmumi un privātpersonas. Visa tirdzniecība ar vērtspapīriem notiek fondu biržā.

Ir sastopami sekojoši vērtspapīru veidi:

Līgums

  • Obligācijas.
  • Vekseļi.
  • Valsts parādzīmes.
  • Privatizācijas sertifikāti.

Akcijas ir viens no pazīstamākajiem vērtspapīru veidiem. Akcijas apliecina tās īpašnieka līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā un dod attiecīgajam īpašniekam tiesības tā pārvaldībā. Akcijas arī sniedz tās īpašniekam tiesības saņemt dividendes un sabiedrības likvidācijas gadījumā arī likvidācijas kvotu.

Obligācijas ir parāda vērtspapīri kas apzīmē tās emitenta pienākumu atmaksāt obligācijas īpašniekam tās vērtību un procentus noteiktajā termiņā.

Vekseļi arī ir parādzīmes, kas sniedz tās īpašniekam neapstrīdamas tiesības saņemt no tās izrakstītāja konkrētu naudas summu noteiktā termiņā.

Valsts parādzīmes ir vērtspapīri, kas ir obligāciju vai valsts kases vekseļu veidā. Tās ir paredzētas valsts deficīta segšanai.

Privatizācijas sertifikāti ir vērtspapīri ar kuriem ir saskārušies daudzi Latvijas iedzīvotāji. Šie vērtspapīri tika izsniegti par Latvijā nodzīvotu laiku, politiski represētām personām vai kā īpašumu kompensācija. Šos vērtspapīrus emitēja valsts.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *